Maatwerk

Ieder systeem op maat ontworpen en geïnstalleerd.

Vakmensen

Professionele installatie door onze vakbekwame monteurs.

Servicegericht

Als vaste klant krijgt u de service die bij u past.

Afspraak

Wat we afspreken dat doen we.

Het aantal claims bij verzekeraars voor bedrijfsbranden is in 2019 nagenoeg gelijk gebleven. Dit blijkt uit de Risicomonitor Bedrijfsbranden van het Verbond van Verzekeraars. In 2019 ontvingen verzekeraars 3972 claims tegen 4096 in 2018. De meeste branden ontstonden in panden met een industriële functie (31%), gevolgd door kantoren (22%) en winkels (20%). In de provincie Limburg registreerden verzekeraars in 2019 relatief de meeste claims. Gemiddeld woedden daar 6,38 branden per 1000 zakelijke locaties, gevolgd door de provincie Groningen (5,01) en Noord-Brabant (4,95). 

De meeste branden in de jaren 2015-2019 ontstonden op doordeweekse dagen, vooral op maandag (gemiddeld 13 keer) en donderdag (gemiddeld 12,7 keer). Belangrijke oorzaken van de branden in 2019 waren brandstichting, kortsluiting en menselijk handelen. De grootste omvang van de schade zagen verzekeraars bij bedrijven in de agrarische sector en bedrijven die g

oederen opslaan. Branden bij dit soort ondernemingen leidden in circa een kwart van de gevallen tot het volledig afbranden van het bedrijfspand.

Het Verbond van Verzekeraars publiceert de Risicomonitor Bedrijfsbranden dit jaar voor het eerst en maakt hierbij gebruik van de cijfers geleverd door aangesloten verzekeraars en de Stichting Salvage, die gedupeerden namens verzekeraars helpt. Het Verbond wil deze monitor in de toekomst verder ontwikkelen, daar nu een nadere duiding van de cijfers nog ontbreekt.

Voorkomen

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: “Vaak is de impact van een brand groter dan ondernemers denken. Niet alleen de mensen die werken in het bedrijfspand lopen gevaar door brand en rook, maar ook de omgeving van een brandend gebouw kan worden geraakt. Bijvoorbeeld door lekkende stoffen, giftige dampen of asbest. Na een brand kunnen ondernemingen in grote financiële problemen komen als dit soort gevolgschade niet is geregeld. Het voorkomen van een bedrijfsbrand is daarom cruciaal.” Op de website Checklistbrand.nl kunnen ondernemers informatie over brandoorzaken vinden en zelf een risicoscan uitvoeren. Daarnaast stelden het Verbond en Brandweer Nederland eerder het visiedocument ‘Brandveilig ondernemen’ op.

Bedrijfscontinuïteit

Johan van den Berg, directeur Stichting Salvage: “Wij zien dagelijks hoe verwoestend brand kan zijn en wat de gevolgen zijn voor de getroffen ondernemers. Onze Salvagecoördinatoren gaan naar de brandlocatie, nemen zo snel mogelijk schadebeperkende maatregelen en adviseren de ondernemer. Deze snelle praktische hulp in de eerste uren is zeer waardevol, want dat is het moment waarop we de gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit nog positief kunnen beïnvloeden. We leren continu vanuit onze dagelijkse praktijk en delen onze ervaringen en cijfers graag met het Verbond van Verzekeraars.”

Stalbranden

Stephan Wevers, voorzitter Brandweer Nederland: “Een bedrijfsbrand heeft niet alleen grote consequenties voor de ondernemer, de maatschappelijke impact is ook erg groot, zo stelde de Brandweeracademie eerder al vast na onderzoek. Denk hierbij aan verkeersdoorstroming, rookoverlast, archieven die vernietigd worden en dierlijke slachtoffers bij stalbranden. Bij branden met extreem grote compartimenten zoals logistieke hallen en veestallen zijn de panden immers niet altijd te behouden. Daarom wordt er samen met de verzekeraars stevig ingezet op maatregelen zoals melders en sprinklers en hebben we als brandweer ook een steeds actievere rol in het adviseren van ondernemingen bij het voorkomen van brand.”

[bron: brandweer.nl]

Misschien ook interessant voor u

Met genoegen kunnen wij mededelen dat, na een jarenlange en intensieve samenwerking tussen Profs4Security in Numansdorp en JGL Beveiligingen in Breda, wij vanaf heden verder...

Een paar maanden geleden ontmoette we Robin van Popering. Behalve dat hij hard voor ons aan de slag ging voor 1 van onze brandbeveiligingsprojecten hoorden...

Om u beter van dienst te kunnen zijn hebben we een aantal standaard documenten met u gedeeld op onze website. Zo kunt u deze toepassen...