Maatwerk

Ieder systeem op maat ontworpen en geïnstalleerd.

Vakmensen

Professionele installatie door onze vakbekwame monteurs.

Servicegericht

Als vaste klant krijgt u de service die bij u past.

Afspraak

Wat we afspreken dat doen we.

Industrie en productie

Een van de grootste problemen voor een industrieel of productiebedrijf is onverwachte uitval. Als de productie als gevolg van een incident stil komt te liggen, gaat dit direct ten koste van de winst. Ook het voorkomen van bedrijfsspionage verdient aandacht. Daarnaast kan een brand grote gevolgen hebben. Veel industriële en productieactiviteiten hebben immers te maken met gevaarlijke stoffen en productieprocessen waarbij hitte vrijkomt. Om de continuïteit te waarborgen, de veiligheid van medewerkers te garanderen en te voldoen aan de strenge wet- en regelgeving, moeten deze bedrijven nogal wat maatregelen treffen.

Profs4Security implementeert toegangscontrolesystemen die industriële organisaties helpen om bijvoorbeeld de toegang tot gevaarlijke stoffen en kritische systemen enkel tot bevoegd personeel te beperken. Ook installeren wij (brand)detectiesystemen die vroegtijdig problemen detecteren, zodat rampen worden voorkomen. Wij kennen de storende invloed van stof, stoom en vuil op security- en safetysystemen en weten welke (specialistische) producten voor dit soort omgevingen geschikt zijn.

Transportbedrijven, logistiek en warehousing

Organisaties in de transport- en logistieksector zijn steeds vaker slachtoffer van diefstal tijdens op- en overslag en het transport van de aan hun toevertrouwde goederen. Kostbare elektronica is gewild en wordt steeds compacter. Dure kleding, voedsel en farmaceutische producten zijn tevens gewilde objecten bij dieven. De transport en logistiek kenmerkt zich hierdoor zijn specifieke wensen en uitdagingen. Om pro-actief in te kunnen spelen op deze unieke kenmerken beschikt Profs4Security over specialisten. Deze specialisten hebben in de loop der jaren enorm veel ervaring opgedaan bij het oplossen van de, voor de Transport & Logistiek unieke, beveiligingsvraagstukken en de daarmee gepaard gaande procedures.

Profs4Security adviseert u daarnaast graag hoe u door een juiste en integrale inzet van technische en organisatorische maatregelen de schade door diefstal kunt beperken en kunt besparen op techniek en operationele beveiligingskosten. We integreren hiervoor camera-observatie, video analyse, toegangscontrole, inbraakdetectie en andere beveiligingsystemen in projecten. Naast de implementatie van de technische maatregelen zorgen wij ervoor dat deze ook optimaal blijven functioneren. Of het nu gaat om cameraobservatie-, inbraakdetectie-, toegangscontrole- of branddetectiesystemen.

Onderwijs

Binnen het (voortgezet) onderwijs hebben studenten en kinderen vrij toegang tot gebouwen en terreinen waar steeds vaker kostbare apparatuur opgesteld staat en vertrouwelijke onderzoeksgegevens aanwezig zijn. Er heerst een open en vrije cultuur die men zoveel mogelijk wil behouden. Binnen het voortgezet onderwijs maakt de grootschaligheid van de huidige instellingen het niet makkelijk om overzicht te houden over wie wel en wie niet binnen de gebouwen thuishoort. Daarnaast neemt het aantal incidenten op het gebied van vandalisme, diefstal en agressie toe. En dat er bij calamiteiten als brand snel gereageerd moet worden, spreekt voor zich.

Binnen het basisonderwijs is een grote variëteit van kleine en grote scholen. Binnen de schoolbesturen is het van groot belang om de kosten van de beveiligingen zo laag mogelijk te houden. Zonder concessies te doen aan de veiligheid van de kinderen en medewerkers. Het realiseren, modificeren en inspecteren van een effectieve beveiliging van onderwijsinstellingen is voor Profs4Security dagelijkse kost.

Kantoren en verzamelgebouwen

Incidenten kunnen de continuïteit van bedrijfsprocessen of zelfs uw hele organisatie in gevaar brengen. Ook de gevolgschade door kleine incidenten mag niet worden onderschat. Incidenten kunnen van invloed zijn op de productiviteit en de veiligheidsbeleving van medewerkers. Terwijl deze medewerkers niet altijd begrip hebben voor genomen veiligheidsmaatregelen. Negatieve publiciteit is gevaar voor uw imago.

De uitdaging van de beveiligingsverantwoordelijke is dan ook om ervoor te zorgen dat de organisatie op securitygebied beheersing heeft. Dit kan door een uitgebreid pakket aan effectieve beveiligingsmaatregelen te treffen. Medewerkers en bezoekers mogen hier zo min mogelijk last van ondervinden. Securityoplossingen voor utiliteitsgebouwen. Niet meer dan noodzakelijk.

Profs4Security adviseert organisaties op beveiligingsgebied en implementeert, onderhoudt en beheert beveiligingsoplossingen. Niet meer dan noodzakelijk en altijd passend bij het risicoprofiel van uw organisatie. Tevens adviseren wij u hoe u door een juiste en integrale inzet van technische en organisatorische securitymaatregelen kunt besparen op techniek en op de operationele beveiligingskosten.

Van alle markten thuis als het gaat om beveiligingsystemen