Maatwerk

Ieder systeem op maat ontworpen en geïnstalleerd.

Vakmensen

Professionele installatie door onze vakbekwame monteurs.

Servicegericht

Als vaste klant krijgt u de service die bij u past.

Afspraak

Wat we afspreken dat doen we.

Transport en Logistiek

Organisaties in de transport- en logistieksector zijn steeds vaker slachtoffer van diefstal tijdens op- en overslag en het transport van de aan hun toevertrouwde goederen. Kostbare elektronica is gewild en wordt steeds compacter. Dure kleding, voedsel en farmaceutische producten zijn tevens gewilde objecten bij dieven. De transport en logistiek kenmerkt zich door zijn specifieke wensen en uitdagingen. Om pro-actief in te kunnen spelen op deze unieke kenmerken beschikt Profs4Security over specialisten. Deze specialisten hebben in de loop der jaren enorm veel ervaring opgedaan bij het oplossen van de, voor de Transport & Logistiek unieke, beveiligingsvraagstukken en de daarmee gepaard gaande procedures.

 

TAPA

Opdrachtgevers van de sector stellen niet voor niets steeds hogere eisen aan de beveiliging van hun goederen tijdens transport en de op- en overslag. De internationale belangenorganisatie TAPA (Transport Asset Protection Association) heeft in het door haar ontwikkelde certificeringprogramma “Freight Security Requirements” voorwaarden beschreven waaraan de beveiliging van de op- overslag en het transport van goederen moet voldoen. Profs4Security kent de regelgeving binnen uw sector. Wilt of moet u voldoen aan deze regelgeving, dan kunnen wij u ondersteunen bij het vertalen ervan naar effectieve security maatregelen. Ook kunnen onze specialisten een quickscan uitvoeren om de status van uw beveiliging te toetsen aan de regelgeving.

 

Besparen van kosten

Profs4Security adviseert u daarnaast graag hoe u door een juiste en integrale inzet van technische en organisatorische maatregelen de schade door diefstal kunt beperken en kunt besparen op techniek en operationele beveiligingskosten. We integreren hiervoor camera-observatie, video analyse, toegangscontrole, inbraakdetectie en andere beveiligingssystemen in projecten. Naast de implementatie van de technische maatregelen zorgen wij ervoor dat deze ook optimaal blijven functioneren. Of het nu gaat om cameraobservatie-, inbraakdetectie-, toegangscontrole- of branddetectiesystemen.