Maatwerk

Ieder systeem op maat ontworpen en geïnstalleerd.

Vakmensen

Professionele installatie door onze vakbekwame monteurs.

Servicegericht

Als vaste klant krijgt u de service die bij u past.

Afspraak

Wat we afspreken dat doen we.

Brandbeveiliging

Brandveiligheid in uw organisatie is vanzelfsprekend voor uw medewerkers, uw klanten en uzelf. Daarom heeft u onder meer de beschikking over een brandmeldinstallatie. Deze installatie zorgt er voor dat een beginnende brand zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Want hoe vroeger een brand wordt ontdekt, hoe groter de kans dat de brand binnen de perken kan worden gehouden. Dan vallen er geen slachtoffers en kunnen uw bedrijfsactiviteiten gewoon doorgang vinden.

 

Aanleg

De juiste aanleg van een brandmeldinstallatie brengt veel regels met zich mee. In het bouwbesluit kunt u vinden of brandbeveiliging voor u verplicht is. Indien deze aangelegd wordt dan doen we dat volgens de geldende normen, zoals bijvoorbeeld de NEN2535, NEN1010 en NPR2576. Omdat we een erkend branddetectiebedrijf zijn, werken we volgens het CCV schema en waarborgen we dat u een gedegen systeem krijgt wat aan alle eisen voldoet. Uiteraard krijgt u na oplevering dan ook een productcertificaat.

 

 

 

Service en beheer

Het is belangrijk dat uw brandmeld/ontruimingsinstallatie zich steeds in topconditie bevindt. Basisvoorwaarden hiervoor zijn juiste bediening, een gedegen beheer en goed onderhoud. Hoe u die voorwaarden het beste kunt invullen staat in de norm NEN 2654: Brandmeld/ontruimingsinstallaties, eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud. In veel gevallen eist de brandweer dat het beheer en onderhoud volgens deze norm plaatsvinden. Profs4Security is een erkend onderhoudsbedrijf voor brandbeveiliging. We kunnen u, volgens de normen, een serviceovereenkomst bieden. Van een controle één keer per jaar met storingsopvolging, tot aan het uitbesteden van de maandelijkse beheerderstaken. Ook voor de service en het onderhoud kunnen we, na gebleken geschiktheid,  een onderhoudscertificaat volgens CCV schema afgeven.

Inspecties

Indien uw object volgens het bouwbesluit inspectieplichtig is dan kunnen we u hierin ondersteunen. We huren voor u een onafhankelijke inspectie-instelling in en begeleiden deze gedurende de inspectie. Na de inspectie volgt een ‘JA’ of een ‘NEE’ conclusie. Indien de uitslag van de inspectie negatief is dan stemmen we gezamenlijk met u af hoe we kunnen komen tot een ‘JA’ conclusie. Met de afgifte van een inspectiecertificaat voldoet u dan aan alle wettelijke verplichtingen.

Documenten

De brandbeveiligingsbranche kenmerkt zich door de vele benodigde documenten die nodig zijn om aan te tonen dat uw object aan de eisen voldoet. Heel begrijpelijk, want het gaat immers om veiligheid van mens en dier. Zo begint de aanleg van een brandmeldinstallatie altijd met een ‘programma van eisen’. Na goedkeuring volgen er allerlei documenten gedurende de aanleg. Het uiteindelijke rapport van oplevering is benodigd om een productcertificaat af te geven. Behalve dit certificaat zult u vaak ook een ontruimingsplan en/of ontruimingsplattegronden nodig hebben. Met alle genoemde diensten kan Profs4Security u van dienst zijn.

Beheerderstaken

Volgens de norm dient u, als gebruiker, maandelijks beheerderstaken uit te voeren. Hiervoor geven we speciaal trainingen. Zowel op uw locatie, als bij ons in Numansdorp. Tijdens deze trainingen leert u wat u wel en niet moet doen volgens de norm.
Zijn de maandelijkse taken voor u lastig uit te voeren? U kunt ze ook aan ons uitbesteden. We hebben meerdere beheerders die voor u de taken uit handen kunnen nemen. U bent hiermee gewaarborgd dat u aan de eisen voldoet. Interesse? Vraag het ons gerust.